حقوق اطفال

دولت از کودکان حمایت بخصوص میکند.

در اتریش کودکان حق تعلیم دارند. تمام اطفال مجبورند به مکتب (‌مدرسه) بروند.فرزندان خود را در مدرسه (مکتب) و آموزش و یادگیری حرفه و شغل کمک کنید.

 

هیچ کس حق آزار و اذیت کودکان را ندارد! آزار و اذیت یا تجاوز جنسی به کودکان در اتریش شدیدا ممنوع و یک جرم دادگاهی است. در صورت عدم رعایت مجازات آن زندان است!

در مدرسه کلاس ورزش و شنا (آب بازی) وجود دارد. پسران (بچه ها) و دختران باید در این کلاس شرکت کنند.

 

با تحصیل خوب اطفال شما در آینده امکانات بهتر در پیدا کردن کار دارد.

خشونت با کودکان شدیداً ممنوع است.